EHS, EMF, stråling fra smartphone og wifi
Digital familie

ELECTROMAGNETIC HYPERSENSITIVITY

Elektromagnetisk Hyper Sensitivitet, forkortet EHS, er en overfølsomhed over for elektromagnetiske bølger (EMF). EHS viser sig som en fysisk reaktion på de stråler som blandt andet vores telefoner udsender. Og noget tyder på at personer der oplever symptomer der stemmer overens med EHS (og som ikke kan tilskrives anden årsag) stiger i takt med at vi får flere og flere elektroniske enheder i hjemmet. Er du ny i dette emne eller er du bekymret for om du eller en i din familie kan være sensitiv, kan du få et indblik i symptomerne på EHS her.

EHS/EMFIS: Elektro Hyper Sensitivitet
EMF: Elektromagnetiske Felter

Foto: panumas nikhomkhai via Pexels

Mindre stråling i dit hjem?

Ønsker du at minimere strålingen i dit hjem? Disse enkle retningslinjer kan hjælpe dig på vej:

 1. Reducer eksponering for EMF, hvor det er muligt

 2. Tænk i afstande, læg dine enheder lidt væk når de ikke er i brug

 3. Undgå at bære dine enheder helt tæt på kroppen. Såsom ikke at bære din telefon i lommen hvis du har en anden mulighed

 4. Sluk for WiFi om natten

 5. Sluk telefonen / brug fly-tilstand / sluk for Bluetooth når du ikke bruger det

 6. Forlængerledninger med afbryder er ikke kun gode for din tegnebog og din sikkerhed i hjemmet (nedsat brandfare) det vil også reducere udledningen af EMF når du slukker for den om natten

 7. Undgå trådløse opladere og andet Qi-teknologi så vidt muligt. Hvis du ikke begynder at bruge den, er det meget lettere at undvære

 8. Hvis du har et apparat, du ikke bruger kan du overveje at pakke det væk


EHS er ikke anerkendt

Hvor nogle er afvisende over for EHS og de eventuelle negative fysiske reaktioner forbundet med de milde elektromagnetiske felter, tror andre på den mulige negative effekt, EMF kan have på kroppen. Men når læger anerkender folks symptomer som værende forbundet med stråling fra elektromagnetiske felter, når velfærdssystemet hjælper samme med at leve mere beskyttet for EMF, bør vi så stædigt nægte tilstedeværelsen af denne overfølsomhed? Jeg har personligt en stor interesse for det alternative (og tror derfor på en virkning af al energi vi omgiver os med) men jeg forstår hvorfor folk kan være virkelig kritiske. Hvis du ikke kan se, eller føle det, er det ikke virkeligt. Jeg forstår tankegangen. EHS er jo endnu ikke anerkendt som en lidelse.

“Energy cannot be created or destroyed, it can only be changed from one form to another.”

― Einstein

Dette indlæg er skrevet med to wifi-tilsluttede enheder, siddende to meter fra en sovende tumling. Jeg er ikke klar til at opgive mine elektroniske genstande. Men EMF bekymrer mig og at bruge teknologi med omtanke vil jeg gerne. For når jeg hører om mennesker der lider, vil jeg IKKE skrive det af som hypokondri eller en psykisk belastning. Det er ikke mit job. Indtil jeg har gået i deres sko, bør jeg ikke dømme. Og bare fordi det ikke er synligt, betyder det ikke, at det ikke kan være der. Hvor svært det end er at begribe.

Tror du, at du selv kan have EHS? -bør du vende det med din læge så i kan udelukke at intet andet er galt, og dine symptomer ikke er der af en anden årsag.

Men det skal ikke kun handle om min mening, hvad tænker du om EHS/EMFIS?
Er du bekymret over stråling fra dine enheder?Electromagnetic hypersensitivity. Are you New to this topic? Maybe concerned you may feel it sometimes yourself? Maybe you are just interested in the subject

EHS/EMFIS: Electromagnetic Hypersensitivity
EMF: Electromagnetic Fields

EHS is not recognized

While som disregard EHS and any negative physical symptoms being linked to mild electromagnetic fields, other do believe in the possible negative effect EMF can have on the body. When doctors recognize (EHS it is not yet acknowledged) people with EHS, are we still to stubbornly refuse the existence‌ of the sensitivity? Or should we keep an open mind until proper Prof is here?

While I am All in to the alternative stuff (and a believer of an effect of All energy) i do understand why People can be really critical to EHS. If you can not see or feel it, it is not real, or what? I personally totally get that thought. And please keep in mind, that this post is written With two WiFi connected devices, sitting two meters from a sleeping toddler. I myself Are not ready to give up my electronic devices. But when i hear about People Who suffer i do not want to write it off as hypochondria or a mental issue. Until i have walked a mile in their shoes i should not judge, and just because it is not visible, it doesn’t mean it is not there.

Want to minimize exposure to EMF? Try these simple guidelines
 • Reduce exposure when possible
 • Think in distance, step away from technical devices or put Them far away when not in use. Like not carrying around your phone in a pocket if possible
 • If you have an appliance you are not using, consider packing it away
 • Turn off WiFi at night
 • Turn off phone/put in fly-mode/ turn off Bluetooth whenever you can
 • Those Extension cords with a switch are not only smart for your wallet or to reduce the risk of a fire at home, it will also reduce the electro smog when you switch them off at night or when you leave the house
 • Avoid getting chargers With Qi technology, If you don’t start to use it, it is much more easy to live without

Think you May have EHS? -Please reassure With your doctor that nothing else is wrong, your symptoms may be due to another factor.

But If not All about My opinion, how do you feel about EHS?
Are you concerned about EMF and electro smog?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *