Digital chikane

EMPATISKE BØRN, MINDRE MOBNING [SÅDAN TRÆNER I EMPATI]

Dette indlæg handler om hvordan vi forældre, gennem børnenes opdragelse, kan gøre noget der virker forebyggende på mobning. Det handler om empati. Empati er noget man kan og bør hjælpe sine børn til at udvikle. Men kan man bare det? 

       

Empati og mobning

At have empatiske børn er et skridt imod at have børn der ikke mobber systematisk. Altså at barnet mobber igen og igen, at der går sport i det. At mobbe, vil mange voksne nok mene, er noget der burde give dårlig samvittighed. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet når man er barn og endnu ikke har lært om alt det der er dårligt at gøre. Og når livet handler mere om at komme fremad end at passe godt på ens medmennesker.

Kampen om social status VS. empati

Der er også det aspekt at børn kæmper for social status. Det er en del af deres opvækst og det bør gerne begynde ved første kontakt med andre børn- i vuggestuen. Det er for mange forældre genkendeligt hvordan vuggestuebarnet “kæmper om en plads i hierarkiet” gennem både det fysiske og verbale. Og det er da også sundt at det helt lille barn prøver kræfter med det allerede der. Senere hen, kan det nemlig blive meget mere abstrakt og det er derfor godt for barnet at have lidt erfaring.

De kvaliteter og genstande som børn tildeler social status ud fra kan være vanskelige for voksne at forstå. Og derfor bliver det svære for forældrene at vejlede senere hen. Ofte afhænger det af trends, subkulturer og omstændigheder. Hvordan de andre er, hvordan omgangskredsens reaktion er og hvordan det vante er. Det kan faktisk godt være “risikabelt” for børn at skille sig ud. Noget som mange voksne ser som at være en spændende kvalitet.

Vi bør give mobning mere fokus

Men dette indlæg skal bestemt ikke handle om hvorvidt man må være sig selv eller ej. Det skal handle om hvordan vi alle bør tage en lille kamp for børnenes velbefindende.

Der nemlig meget man ikke må- der er meget vi skal lære vores børn. Det forbudte er der meget af og vi voksne skal finde lige den vinkel så vores børn forstår. Så mange regler og så lidt tid til at lære om dem.. Hånden på hjertet, forstår jeg godt at emnet mobning ikke har førsteprioritet. Men måske burde vi lave plads i vores travle skema. I Danmark er mobning et stort problem, selv i voksenalderen, på arbejdspladsen. 

En ekstra grund til at arbejde på dit barns empati

Vores tid foran skærmen har også en indvirkning på vores evne til at indleve os i andre menneskers følelser. Ifølge lægen Imram Rashid er der meget peger mod at mobilen påvirker menneskets evne til at være empatiske. Lad os bare indse det, Vores børn bruger altså meget mere tid på smart-phones end vi brugte på vores Nokia 6210. Problemet med det er at vi i stigende grad tager os af vores eget behov istedet for at pleje vores relationer og stå ansigt til ansigt med andre menneskers diversitet og behov.

Det er altså en rigtig god grund til at vi skal have lidt mere fokus på empati end vi har nu og derfor er det super godt at vi kan “øve” eller træne vores børns empati. Og det er simpelthen bare gennem samtale.

Samtalen der vækker empatien

At træne børns empati gør vi lettest, i en travl hverdag, gennem den daglige samtale henover spisebordet. Den daglige samtale skal indeholde spørgsmål der får barnet til at tænke sig om. Og du kan bruge det børnene har oplevet i hverdagen, i skolen eller børnehaven. Variationer af følgende spørgsmål virker rigtig godt:

      

  • Var der nogen der gjorde noget godt for en anden/noget sødt idag?
  • Var der nogen der gjorde noget strengt idag?

    

Når du taler med dit barn så spørg specifikt. Du kan med fordel starte med det positive spørgsmål. Eller kun holde dig til det positive spørgsmål hvis dit barn har en episode. I behøver bestemt ikke at nå begge spørgsmål hvis dit barn har en historie af fortælle. Så hold bare fokuset. Som samtalen udvikler sig så spørg også gerne ind til hvilke føleser det vækker i dit barn. Og måske også spørge ind til hvordan de andre parter mon føler.

Samtale på barnets betingelser

Det er meget individuelt hvad vi ser som den gode handling, vi brænder jo for forskellige emner. Og det skal du huske som forælder. Det behøver ikke at være samtaler på et højt plan. Det behøver slet ikke at være medfølen for sultne og hjemløse børn i u-lande. Det er lige en stor nok mundfuld for de fleste og især de mindre børn. Derimod skal det være nærliggende for barnet, det skal være let at relatere til. Når det er noget de møder i deres hverdag vil de nemlig tage de ting, som de lærer gennem jeres samtaler, med til næste episode.

En regnorm er nok

Måske er det at redde en regnorm fra en vild leg som dit barn anser for en sød handling. Måske er det at hjælpe en voksen med at feje. Måske var det strengt at Sofie ikke måtte prøve en gocard. Lige meget hvad det er bør vi imødekomme barnet og gøre netop deres emne til omdrejningspunkt for samtalen. Når vi hjælper barnet med at gen reflektere over den gode eller dårlige hændelse vil det nemlig fremme deres empatiske sider. De vil udvikle deres mening og lysten til selv at udføre den gode gerning vil vokse.

Og et empatisk barn er også en fornøjelse for forælderene. Du vil opdage at din tid med at træne empati er rigtig godt givet ud. I forældre vil nemlig også kunne mærke af en øget empati og en udviklet omsorgsfuldhed bliver rettet mod Jer en gang imellem.