Coaching med DigitalMor

Jeg coacher og rådgiver familier i brugen af digitale redskaber.

Det kan fx være at hjælpe forælderen med at sætte rimelige grænser eller at genetablere et fornuftig brug af mobilen, spillekonsolen, sociale medier eller andet.

Jeg hjælper også forældre med at forstå barnets brug af teknologien enten med henblik på selv at finde ro og acceptere den digitale udvikling eller for at blive istand til selv at hjælpe og vejlede barnet i de digitale udfordringer.

Når jeg arbejder med familier og deres digitale problemstillinger er det med en holistisk tilgang.

For når det digitale og menneskelige mødes er det både mennesket, det sociale- og det digitale miljø der skal indregnes. Jeg arbejder aldrig med det enkelte lag, jeg må sikre mig at årsager og følge-udfordringer er afdækket. Og derfor er målet at nå hele vejen rundt.

Helheden har betydning når løsningen skal findes.

Derved bliver de ting der er interconnected tydelige på et tidligt tidspunkt. Det kan være:

  • Phubbing og smartphone addiction
  • Ulovlige delinger eller digital mobning og den digitale dannelse eller netikette
  • Gaming addiction og den generelle trivsel
  • Digital tilbageholdenhed og viden om teknologien

Vil du dine eller din families digitale udfordringer til livs, kan du kontakte mig: